Wat is het Platform vochtige doekjes?

Deze website is een initiatief van het Platform vochtige doekjes. Het Platform is opgericht door de brancheverenigingen van fabrikanten van (vochtige) doekjes*.

Het doel van het Platform is het uitvoeren van de afspraak tussen de doekjesfabrikanten en de minister van VROM mevrouw dr. J. Cramer van 22 november 2007.  De afspraak is om de problemen op te lossen in de riolering en bij de afvalwaterzuivering die mogelijk worden veroorzaakt door vochtige doekjes. Ook zorgen de doekjesfabrikanten dat de consument hierover helder en eenduidig wordt voorgelicht.

Het Platform vochtige doekjes is een vrijwillig initiatief van Nederlandse doekjesfabrikanten, verenigd in EDANA. Bedrijven die hierbij zijn aangesloten zorgen voor heldere en begrijpelijke consumenteninformatie over het weggooien of doorspoelen na gebruik van producten voor persoonlijke hygiëne. Op deze manier willen de fabrikanten ervoor zorgen dat alleen vochtige doekjes die getest zijn en doorspoelbaar zijn gebleken, door het toilet worden gespoeld.

 

* NVZ (Nederlandse Vereniging van Zeepfabrikanten), NCV (Nederlandse Cosmetica Vereniging), KVNP (Koninklijke Vereniging van Nederlandse Papier- en kartonfabrieken), NVPL (Nederlandse Vereniging van Papieren-Luierfabrikanten), EDANA (European Disposable And Nonwoven Association).