Het Platform DG vochtige doekjes heeft bij het maken van deze website de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. Desondanks kan het voorkomen dat u een onjuistheid of onvolledigheid aantreft in de weergegeven informatie. U kunt uw eventuele opmerkingen aan ons kenbaar maken via het contactformulier. De informatie op deze website wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder kennisgeving worden aangebracht.

Wanneer u informatie die op de website weetwatjedoorspoelt.nl is weergegeven openbaar wilt maken, dan wordt u verzocht het Platform hiervan op de hoogte te stellen. De beelden op deze site mogen niet door derden worden gebruikt.

Het Platform aanvaardt geen aansprakelijkheid door schade als gevolg van onjuistheden, onvolledigheden, of problemen veroorzaakt door of inherent aan het verspreiden van informatie via deze website.