Alleen toiletpapier en doorspoelbare vochtige doekjes die van belang zijn voor de gezondheid en persoonlijke hygiëne mogen door het toilet worden gespoeld. Alle andere doekjes horen in de afvalbak. Doekjes die niet geschikt zijn voor doorspoelen en toch in het toilet gegooid woren, veroorzaken verstoppingen in het riool. In het ergste geval kunt u uw toilet niet meer doorspoelen. Om dit op te lossen moet u een ontstopper laten komen. Dat kost u tijd en geld. Ook kunnen doekjes die niet geschikt zijn voor doorspoelen zorgen voor verstoppingen in het openbaar riool waardoor pompen vastlopen.

 De vochtige doekjes, die u wel door het toilet kunt spoelen, moeten voldoen aan de fabrikantentest voor doorspoelbaarheid. (uit het EDANA: Guidance Document for Assessing the Flushability of Nonwoven Consumer Products). Een doekje is doorspoelbaar wanneer:

  • bij normaal gebruik in het toilet, de riolering en de afvalwaterzuivering geen verstopping optreedt,
  • het doekje veilig is en binnen een redelijke tijd oplosbaar in het milieu.

U herkent zo’n product dan aan:

Wat u wel en niet door het toilet mag spoelen vindt u op www.riool.info